Den Boek

Invullen wedstrijdblad.

De wedstrijdbladen moeten correct en volledig worden ingevuld. Is dit niet het geval dan wordt de club daarvoor beboet. Deze boetes kunnen we vermijden door bij het invullen van de wedstrijdbladen de nodige aandacht te schenken aan een aantal kleine punten.

Let er op dat op het wedstrijdblad volgende dingen ingevuld zijn: (boete = € 2,00)

  • Ons stamnummer 2464
  • Het wedstrijdnummer
  • De reeks van de wedstrijd (microben B, ...)
  • Datum en uur van de wedstrijd
  • De namen van de nodige officials
  • Na de wedstrijd: alle niet gebruikte vakjes ongeldig maken door ze te doorstrepen. dit geldt voor de niet gebruikte time-outs, de fouten achter de spelers, de kosten van de officials, de score na de eindstand, ... Werkelijk alle niet gebruikte vakjes!

Alle spelers hebben een licentie en een medisch attest; vanaf 16 jaar hebben ze ook hun identiteitskaart bij. De ploegverantwoordelijke heeft deze bij zich aan de tafel. Elke coach heeft een technische vergunning. Het nummer ervan noteer je achter de naam van de coach en de assistant coach zo die er is. Indien je een licentie of een medisch attest kwijt bent of indien je er eentje nodig hebt van een speler die ook in een ander team speelt dan kan je een copie vragen bij Bart , onze secretaris. De boete voor het ontbreken van deze formulieren is € 5,00.

Let op: de boete geldt per inbreuk. Dit wil zeggen: de te betalen boete is de som van alle ontbrekende items! We moeten er ook aan denken om onze gegevens correct en volledig in te vullen als we bezoekende ploeg zijn.

Oproep aan de clubrefs: schenk de nodige aandacht aan het afsluiten van het wedstrijdblad nadat de wedstrijd gedaan is. Vraag desnoods aan de bezoekers om hun gegevens aan te vullen zodat ook zij geen onnodige boetes aangerekend krijgen.

Opleiding tafelofficial.

Opleiding is een belangrijke activiteit van de Londerzeelse Dunkers. Niet enkel voor de spelers en de coaches maar ook voor de ouders vinden wij het van belang dat zij het basketbal zo goed mogelijk begrijpen. Een beter begrip van onze sport kan enkel bijdragen tot een betere supportersploeg die onze spelers komen ondersteunen. En wie weet, door het basketbal beter te begrijpen zijn er misschien een aantal ouders die actief binnen de club willen meewerken, als official, ploegbegeleider, ... .

Slides van de infoavond.

Wedstrijdblad invullen vanaf U12 (versie Oktober 2018)

Als je de slideshow wil bekijken dan klik je met de linker muistoets op het logo van de slideshow, hierboven. Je klikt dan op "Openen..." (Open) en daarna klik je op de knop "Alleen lezen..." (Read only). Je kan de slides dan in je browser bekijken.

Om de slideshow te downloaden klik je op het logo ervan met het rechter muistoets. Uit het menu dat volgt kies je "Doel opslaan als..." (Save target as...). Je bewaart de slideshow op je PC en je kan hem daarna in PowerPoint gebruiken.


Downloads

Wedstrijdblad invullen vanaf U12 (versie Oktober 2018)
DOWNLOAD Powerpoint met uitleg.
DOWNLOAD PDF met voorbeeld blad met uitleg bij geschreven.
DOWNLOAD den boek bij Microben
DOWNLOAD 14/24 seconden